Polskie czasopisma z branży kamieniarskiej:
www.nowykamieniarz.pl

www.swiat-kamienia.pl

Prasa zagraniczna:
www.natursteinonline.de